Ce este Sfântul Botez?

Este sfânta taină în care, prin întreita afundare în apă si invocarea Persoanelor Sfintei Treimi, se împărtăseste celui care o primeste harul Sfântului Duh, care îi sterge păcatul strămosesc si păcatele personale (dacă primitorul este adult) si îl face membru al Bisericii crestine.


Prin afundare murim păcatului sau omorâm păcatul din noi, iar prin scoatere, înviem la o viață nouă. ”Au nu stiți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci, ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, asa să umblăm si noi întru înnoirea vieții” (Romani VI, 3-4).

Botezul este taina sfântă prin care primim calitatea de crestin. Primim această calitate pentru că prin botez înviem sau ne nastem din nou cu si în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Botezul este condiția mântuirii si a intrării în împărăția lui Dumnezeu, fapt afirmat categoric de către Mântuitorul: „Cine nu se va naste din apă si din Duh nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Sau: „Cine va crede si se va boteza se va mântui” (Marcu 16, 16). Iar porunca expresă dată apostolilor după învierea Sa a fost: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh…” (Matei 28, 19) Asadar botezul trebuie să fie înțeles drept un act sacramental al întregii Biserici a lui Hristos. Botezul unei persoane înseamnă intrarea si încorporarea acesteia în Trupul lui Hristos, care este Biserica.

Unde se săvârseste Botezul?

În mod firesc botezul se săvârseste în biserică si la el participă întreaga comunitate în care cel care se botează intră prin actul botezului. Se vor admite excepții doar dacă pruncul în pericol de moarte, în caz de frig extrem, sau când un preot efectuează un botez într-o localitate unde nu există o comunitate ortodoxă, care să aibă un locas unde să țină slujbele; în acest din urmă caz se va încerca însă găsirea unei biserici pentru săvârsirea în ea a botezului.

Punerea numelui

Noul botezat va trebui să poarte numele unui sfânt ortodox cunoscut. De asemenea este de recomandat să se pună doar un singur nume noilor născuți. Numele se alege dintre cele obisnuite în Biserica noastră ortodoxă, adică numele vreunui sfânt sau sfântă (apostol, cuvios, mucenic), care se găsesc în cărțile si calendarele noastre bisericesti. În acest fel, avem un patron sau un apărător ceresc, al cărui nume îl vom purta toată viața noastră si ziua pomenirii căruia — e ziua noastră onomastică.

Ce sunt nasii? Care este rolul lor la botez si care sunt datoriile lor față de fini?

Nasii sunt persoanele (adulți) care însoțesc pe prunc la botez, răspunzând si făcând cuvenita mărturisire de credință în locul si în numele pruncului care se botează. Important! Nasii sunt părinții sufletesti ai pruncului si garanții acestuia în fața lui Dumnezeu si a Bisericii, făgăduind că pruncul va fi crescut în credința crestină si că va fi un bun crestin. Nasul trebuie să fie crestin ortodox si bun credincios. Ei trebuie să fie un membru activ al Bisericii Ortodoxe, să cunoască învățătura crestină privitoare la botez, precum si din rugăciunile care se rostesc, îndeosebi Crezul sau Simbolul credinței. O persoană poate garanta numai atâta cât ea însăsi posedă si practică; ca atare, un neortodox nu poate da chezăsie deoarece el nu are nici credința, nici practica necesară.
Părinții copilului pot cere ca o persoană neortodoxă să fie martoră la Taina Botezului. Persoana respectivă poate fi prezentă si socotită doar ca un martor onorific, dacă bineînțeles nu există vreun alt motiv negativ sau scandalos. În orice caz, această persoană nu poate fi nas al candidatului.
Părinții copilului nu pot fi nasi acestuia.

Unde se săvârseste botezul?

În pridvorul sau în pronaosul bisericii. Este oprită săvârsirea botezului nu numai în case, ci chiar în paraclisele din casele particulare. Numai în cazuri cu totul rare si de mare nevoie, frig grozav, pericol de moarte pentru prunc, se îngăduie săvârsirea botezului în case.

Când se săvârseste botezul?

Pentru botezul pruncilor nu există zile sau ceasuri hotărâte, pentru a nu se întâmpla să moară nebotezați. Dacă pruncul este firav si există temere că nu va trăi, el poate fi botezat îndată după nastere.
Dacă nu, botezul se face de obicei până la 40 de zile după nasterea pruncului. Care sunt cele mai importante momente înainte de botez si în timpul botezului?

 • După nasterea pruncului, moasa (sau cineva al casei) aduce la biserică într-un vas apă curată pentru sfințire, iar preotul o sfințeste. Cu apa sfințită se stropeste casa si pruncul. Se face rugăciune în această zi pentru a-I aduce laudă lui Dumnezeu si a-I mulțumi pentru că s-a născut în lume, această nouă făptură. De asemenea, preotul si cei ai casei se roagă pentru ca pruncul să trăiască si să primească botezul.
 • La opt zile preotul merge la casa unde s-a născut pruncul, stropeste casa în chipul crucii, apoi însemnează pruncul, binecuvântându-l la frunte pentru minte, la gură pentru cuvânt si suflare, iar la inimă, unde avem noi viețuirea, pentru putere, zicând: „Mâinile Domnului te-au făcut si te-au zidit”.
 • Tot în a opta zi se pune, printr-o rugăciune specială, numele pruncului.
 • Înainte de slujba botezului (atunci când pruncul este adus la biserică pentru botez) se citesc exorcismele (trei rugăciuni în care preotul roagă pe Dumnezeu să îndepărteze de la cel care se botează toată puterea cea rea a diavolului), lepădările (în timpul cărora nasul, purtând pruncul în brațe, este întors cu fața spre Apus – locasul celui rău – si scuipă într-acolo de trei ori, în semn că s-a lepădat de
  diavol si de lucrările lui) si unirea cu Hristos (în timpul căreia nasul, purtând pruncul în brațe, este întors cu fața spre Răsărit si mărturiseste unirea cu Hristos).
 • În timpul săvârsirii botezului avem următoarele momente importante:
  • Sfințirea apei pentru botez (apa este elementul natural cel mai des folosit pentru curățenia trupească si, prin urmare, simbolul cel mai potrivit al curățirii spirituale sau sufletesti);
  • Ungerea celui ce se botează cu untdelemn sfințit (semnul milei si bunătății dumnezeiesti, prin care cel ce se va boteza a fost izbăvit de noianul păcatelor) pe frunte, piept, la mâini si la picioare;
  • Întreita afundare a pruncului (cea mai de seamă parte a botezului); prin afundarea în apă se închipuie moartea pentru viața în păcat si îngroparea cu Hristos; prin iesirea din apă se închipuie Despre Taina Sfântului Botez - esențial 3 învierea împreună cu Hristos; cristelnița (sau colimvitra) si apa botezului sunt mormânt si maică duhovnicească; ele închipuiesc pe de o parte apa Iordanului, dar si mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul;
  • Ungerea cu Sfântul si Marele Mir (a doua taină care se administrează pruncului concomitent cu botezul) care este semnul împărtăsirii reale de darurile Duhului Sfânt: la frunte, ochi, nări, gură si urechi – pentru sfințirea simțurilor, pe piept si pe spate – pentru sfințirea inimii si a voinței, la mâini si la picioare – pentru sfințirea faptelor si a căilor crestinului.
  • Înconjurarea mesei si a cristelniței este expresia bucuriei Bisericii pentru intrarea în sânul ei a unui nou credincios;
  • Tunderea noului botezat
  • Împărtăsirea cu Sfintele Taine (a treia taină care se administrează).

Ce trebuie adus sfânta biserică pentru botez?

 • Pânza albă (sau un prosop mare alb) de cel puțin 1×1m, în care va fi înfăsurat pruncul după botez - aceasta închipuie vesmântul luminat si nestricăcios al celor spălați si curățiți de păcate (ea se numeste în unele părți ale țării si crijmă, o formă veche slavă a cuvântului grecesc Xrisma = adică ungere sau sfințire; în greceste emfotion – emfwtion, adică vesmânt luminat);
 • Lumânarea - Această lumânarea pe care preotul i-o da nasului la botez, după cufundarea de trei ori a pruncului in apa, simbolizează lumina lui Hristos „care luminează tuturor”, lumina interioara a harului împărtăsit ce ne călăuzeste pe calea dreptei credințe.
 • O sticluță cu ulei. - Untdelemnul sfințit cu care se unge pruncul reprezintă milostivirea lui Dumnezeu pentru om, pentru că acesta binecuvântat si sfințit prin invocarea numelui lui Dumnezeu într-o rugăciune specială „capătă atât de mare putere, încât nu numai ca si printr-o ardere curățeste toate urmele păcatelor dar alungă si toate puterile cele nevăzute ale vicleanului”.
 • Un prosop alb si un săpun - vor fi folosite de către preot înainte, în timpul si după săvârsirea Sfintei Taine a Botezului. Prosopul si săpunul constituie si o ofranda din partea nasilor, pentru preot.

De reținut! Toți cei prezenți la slujbă trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă si să participe la toate momentele cu rugăciune. De asemenea, se va prezenta la biserică documentul de nastere al copilului.


Donatii prin PayPal - Spendenkonto

 

contul bisericii - Kirchenbaukonto

Rumänische-Orthodoxe-Kirche Traunreut
IBAN:DE97710520500040163917
BIC: BYLADEM1TST